საბანკო რეკვიზიტები - Bank Details - Банковские реквизиты


შპს ევრო სერვისი

ს.კ. 405406323

მისამართი: თბილისი, ქართულ ამერიკული მეგობრობის 25

"დომინოს" საინფორმაციოს გვერდზე


ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE

acc/n: GE49TB7348736080100013