საბანკო რეკვიზიტები - Bank Details - Банковские реквизиты


შპს ევრო სერვისი

ს.კ. 405406323

მისამართი: თბილისი, წყალტუბოს ქ.27


ბანკი: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE

acc/n: GE49TB7348736080100013