ხელოსნის ბლოგი

ბენზო ხერხის გაუმართაობა და შეკეთება, ნაწილი 1

ბენზო ხერხის (ჯაჭვური ხერხის ან დრუჟბის) შეკეთება ევრო სერვისში

ჯაჭვური ხერხის გაუმართაობა და როგორ გამოვასწოროთ ისინი

თუ ხელის ხერხებისა და სხვა მსგავსი ხელსაწყოების ხელმისაწვდომ შემცვლელს ეძებთ, ყურადღება უნდა მიაქციოთ ჯაჭვურ ხერხს. ასეთი მოწყობილობის გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვნად დააჩქაროს ხის და სხვა მსგავსი მასალების დამუშავების პროცესს, გააუმჯობესოს ხერხის ხარისხი. ხოლო არასწორმა მუშაობამ შეიძლება გამოიწვიოს სხვადასხვა პრობლემები.
ჯაჭვური ხერხის ზოგიერთი გაუმართაობა დამოუკიდებლად მოგვარებადია, ზოგი მოითხოვს პროფესიონალების ჩარევას, ზოგი კი გვაიძულებს მთლიანად შეცვალოთ ინსტრუმენტი.

ჯაჭვური ხერხის შესაძლო გაუმართაობებია:

1 ძრავის ცვეთა ან დაზიანება
2 საწვავის მიწოდების სისტემის გაუმართაობა
3 პრობლემები სისტემასთან, რომელიც პასუხისმგებელია საწვავის წვის დროს წარმოქმნილი აირების მოცილებაზე და ჩაქრობაზე.
4 სისტემის, რომელიც პასუხისმგებელია ჯაჭვის საპოხი მასალის მიწოდებაზე ცვეთა ან გაუმართაობა.

მოვლის სიხშირე და მრავალი სხვა პუნქტი მითითებულია მწარმოებლის მიერ შედგენილ სახელმძღვანელოში. უნდა გვახსოვდეს, რომ ხელსაწყოს არასათანადო გამოყენება და ძირითადი რეკომენდაციების დარღვევა ხშირად იწვევს ჯაჭვური ხერხის სერიოზულ გაუმართაობას.